lego technic 42.096 porsche 911 RSR tốc độ xây dựng cho collecrors - Bộ sưu tập kỹ thuật (9/19)