lego city 60.178 tốc độ kỷ lục xe tốc độ xây dựng cho nhà sưu tập - bộ sưu tập xe vĩ đại (42/48)