Lego, Avengers, không ai có thể chống lại chúng, và nó lan rộng khắp các thành phố trên thế giới, không chính thức, Lego.