Lego kỳ diệu, siêu anh hùng DC, Giáng sinh không chính thức, Lego.