Giải vô địch tốc độ Lego 7698 được xây dựng với vận tốc Lamborghini Cottach