Đội trưởng của Lego, đội trưởng thế giới, đã phục kích chiếc máy bay 76947 chấn để xây dựng tốc độ