Bộ chế tạo tàu ngầm mini 60263 tại thành phố Lego.