Đầu đạn Lego: V-F07V đầu đạn, tháo thùng và xây dựng hệ thống định vị.