Chuyến bay của Lego, bản đồ thế giới, phục kích, tập 76947.