Tòa nhà Lego, tòa nhà 21058 Giza, Đại Kim tự tháp tăng tốc xây dựng