Lego Star Wars 75341, máy bay đất liền của người hành tinh Luke Sky đã tăng tốc xây