Từ điển bách khoa tự điển Lego đã săn đuổi Lego 72.830 bộ trang phục.