Một samurai trên mạng! Tập đầu tiên của bộ sưu tập áo giáp nhỏ Lego, tập 34