Bộ sưu tập công nghệ lớn của tôi là bộ sưu tập đồ gỗ Lego.