Lego, New World, 76946 màu xanh và kiểm tra tốc độ bắt được rồng trộm.