Một siêu anh hùng siêu anh hùng mạnh. 76089 76090 76091