Quân đội sl в38-6759700 quân đội với một khẩu súng.