Lego, Người Nhện không còn cách nào khác để chiến đấu cuối cùng, yêu tinh xanh, không chính thức, không chính thức, không phải người của Lego.