Bác sĩ Lego trong vũ trụ điên loạn của chúng ta có một hội nghị không chính thức với những người bé nhỏ của Lego.