Chiếc xe tải du hành không gian Lego 60313 được thiết kế với tốc độ rất nhanh.