Lâu đài Lego, 10.305 Hiệp sĩ sư tử, Lâu đài Hiệp sĩ Sư Tử đã được khởi công tại Lego Concon vào năm 2022.