Đền thờ Lego, 762118, được khởi chiếu tại LegoCON vào năm 2022.