Nhà thám hiểm dải ngân hà Lego đã tiết lộ! Không gian cổ điển sẽ tốt hơn so với con số 10497 ban đầu.