Người bạn của Lego 41716 Stephanie đã xây dựng một cuộc phiêu lưu bằng thuyền buồm.