Liên minh Avenger của Lego đã chiến đấu với phù thủy đỏ để cứu những phụ nữ góa phụ đen, trong đó có phim Warkanda, nhạc phim LegoVS.