Bác sĩ Lego, người đàn ông độc nhất vô nhị trong vũ trụ vĩ đại của vũ trụ, không phải là Lego.