Máy bay không người lái Lego 2, mô phỏng chiến đấu.