Lala, hiệp sĩ mặt trăng, không chính thức, con búp bê của Lego.