Tòa lâu đài Lego, hệ thống 40567, nơi ẩn náu của chúng ta đã được xây dựng một cách nhanh chóng.