Tất cả các siêu xe thể thao công nghệ cao có tỷ lệ 1:8-2022 được xây dựng tốc độ dịch/thu