Trạm cứu hộ tại Lego 60328 bãi biển đang được xây dựng với tốc độ